Jesle Zlín

Jesle, Tyršovo nábřeží 747

Jesle jsou organizační složkou statutárního města Zlína.

Účel a předmět činnosti:

jesleÚčelem organizační složky je zajištění komplexní zdravotně-výchovné péče zdravým dětem do tří let věku. Předmětem její činnosti je:

 • výchovná péče o svěřené děti,
 • preventivně-léčebná zdravotní péče o svěřené děti,
 • poskytování stravovacích služeb,
 • pomoc sociálně slabým rodinám ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí, jejímž smyslem je zajištění dostatečné péče a výchovy dětí z těchto rodin; tuto činnost provádí organizační složka ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

Péče o děti a další činnosti organizační složky jsou poskytovány v pracovních dnech, denních hodinách, včetně zajištění stravy a oblečení. Do jeslí jsou přijímány zdravé děti od 1 roku věku do 3 let.

Kapacita jeslí:

Kapacita jeslí je 35 dětí, děti jsou zařazeny do 2 oddělení:
1. oddělení – mladší batolata – od 1 roku do 2 let,
2. oddělení – starší batolata – od 2 do 3 let.

Provozní doba:

PO – PÁ od 6.00 – 16.00 hodin.

Denní režim:

6.00 – Příjem dětí, filtr, volná hra
7.00 – Ranní cvičení
7.10 – Postupná snídaně, osobní hygiena, volná hra
8.15 – Výchovné zaměstnání
8.45 – Svačina, osobní hygiena
9.00 – Pobyt venku
10.45 – Osobní hygiena pře obědem
11.00 – Oběd
11.30 – Příprava ke spánku
12.00 – 14.00 – Spánek
14.00 – Vstávání, osobní hygiena
14.15 – Svačina, volná hra, propouštění dětí.
Denní režim zohledňuje věk a individuální potřeby dětí.      

Název organizace: statutární město Zlín
Adresa: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Název org. složky: Jesle
Sídlo org. složky: Tyršovo nábřeží 747, 760 01 Zlín
IČ: 00283924
Vedoucí sestra jeslí: Bc. Pavla Slováková
Telefon: 577 219 669
Charakteristika pracoviště: městské jesle
E-mail: jesletyrsovonabrezi@volny.cz

Jesle, M. Knesla 4056

Jesle jsou organizační složkou statutárního města Zlína.

Účel a předmět činnosti:

Účelem organizační složky je zajištění komplexní zdravotně-výchovné péče zdravým dětem do tří let věku. Předmětem její činnosti je:

 • výchovná péče o svěřené děti,
 • preventivně-léčebná zdravotní péče o svěřené děti,
 • poskytování stravovacích služeb,
 • pomoc sociálně slabým rodinám ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí, jejímž smyslem je zajištění dostatečné péče a výchovy dětí z těchto rodin; tuto činnost provádí organizační složka ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

Péče o děti a další činnosti organizační složky jsou poskytovány v pracovních dnech, denních hodinách, včetně zajištění stravy a oblečení. Do jeslí jsou přijímány zdravé děti od 1 roku věku do 3 let.

Kapacita jeslí:

Kapacita jeslí je 20 dětí, děti jsou zařazeny do 1 oddělení.

Provozní doba:

PO – PÁ od 6.00 – 16.00 hodin.

Denní režim:

6.00 – Příjem dětí, filtr, volná hra
7.00 – Ranní cvičení
7.10 – Postupná snídaně, osobní hygiena, volná hra
8.15 – Výchovné zaměstnání
8.45 – Svačina, osobní hygiena
9.00 – Pobyt venku
10.45 – Osobní hygiena pře obědem
11.00 – Oběd
11.30 – Příprava ke spánku
12.00 – 14.00 – Spánek
14.00 – Vstávání, osobní hygiena
14.15 – Svačina, volná hra, propouštění dětí.
Denní režim zohledňuje věk a individuální potřeby dětí.

Název organizace: statutární město Zlín
Adresa: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Název org. složky: Jesle
Adresa org. složky: M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
IČ: 00283924
Vedoucí sestra jeslí: Bc. Miroslava Nowaková
Telefon: 577 439 554, 731 910 013
Charakteristika pracoviště: městské jesle
E-mail: jesle.kneslova@volny.cz

 

Jesle, Budovatelská 4820

Jesle jsou organizační složkou statutárního města Zlína.

Účel a předmět činnosti:

Účelem organizační složky je zajištění komplexní zdravotně-výchovné péče zdravým dětem do tří let věku. Předmětem její činnosti je:

 • výchovná péče o svěřené děti,
 • preventivně-léčebná zdravotní péče o svěřené děti,
 • poskytování stravovacích služeb,
 • pomoc sociálně slabým rodinám ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí, jejímž smyslem je zajištění dostatečné péče a výchovy dětí z těchto rodin; tuto činnost provádí organizační složka ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

Péče o děti a další činnosti organizační složky jsou poskytovány v pracovních dnech, denních hodinách, včetně zajištění stravy a oblečení. Do jeslí jsou přijímány zdravé děti od 1 roku věku do 3 let.

Kapacita jeslí:

Kapacita jeslí je 20 dětí, děti jsou zařazeny do 1 oddělení.

Provozní doba: 

PO – PÁ od 6.00 – 17.00 hodin.

Denní režim:

6.00 – Příjem dětí, filtr, volná hra
7.00 – Ranní cvičení
7.10 – Postupná snídaně, osobní hygiena, volná hra
8.15 – Výchovné zaměstnání
8.45 – Svačina, osobní hygiena
9.00 – Pobyt venku
10.45 – Osobní hygiena pře obědem
11.15 – Oběd
11.45 – Příprava ke spánku
12.00 – 14.00 – Spánek
14.00 – Vstávání, osobní hygiena
14.15 – Svačina, volná hra, propouštění dětí.
Denní režim zohledňuje věk a individuální potřeby dětí.

Název organizace: statutární město Zlín
Adresa: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Název org. složky: Jesle
Sídlo org. složky: Budovatelská 4820, 760 05 Zlín
IČ: 00283924
Vedoucí jeslí: Mgr. Lenka Kovářová
Telefon: 577 141 431
Charakteristika pracoviště: městské jesle
E-mail: detske.centrum@seznam.cz