Muzea Zlín

Muzeum jihovýchodní Moravy

muzeumZámek, Soudní 1
tel.: 577 004 611, 577 004 635
e-mail: info@muzeum-zlin.cz
URL: www.muzeum-zlin.cz

 • krátkodobé výstavy
 • přednáškový sál
 • studovna
 • muzejní čtvrtky
 • Zámecké kulturní léto
 • Vánoce v muzeu

otevřeno denně kromě pondělí
úterý – neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
poslední prohlídka v 16:30 hodin

vstupné:

 • dospělí 30,- Kč
 • děti do 6 let 5,- Kč
 • žáci, studenti, důchodci 15,- Kč
 • rodinné 50,- Kč
 • rodinný pas 25,- Kč

Hromadné návštěvy lze ohlásit předem telefonicky 577 004 611.

Muzeum nabízí k prohlídce stálé expozice:

S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly

Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali v roce 1995 svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu. 30. 11. 1996 byla otevřena ve zlínském zámku expozice, v níž jsou vedle osobních dokladů a údajů i některé součásti výstroje, ukázky ze sbírky cizokrajných mincí a poštovních známek. Unikátní fotografie jsou doplněny kolekcí předmětů získaných při zajímavých setkáních a událostech.

Pamětní síň Františka Bartoše

národopisce, folkloristy, jazykovědce a pedagoga, seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života a s jeho díly. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové.

Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti

expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás.

Studovna

Otevřeno: úterý a čtvrtek 13:00 – 16:00 hodin
kontakt: Hana Čubanová
tel.: 577 004 626
e-mail: h.cubanova@muzeum-zlin.cz

Muzeum obuvi

kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová
tel.: 577 522 225
e-mail: m.stybrova@seznam.cz

otevřeno denně kromě pondělí
duben – říjen: úterý – neděle 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
listopad, prosinec, únor, březen: úterý – pátek 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
poslední prohlídka v 16:00 hodin
leden: zavřeno

vstupné

 • dospělí 40,- Kč
 • děti 6-15 let 20,- Kč
 • děti do 6-ti let 15,- Kč
 • Rodinný pas 50,- Kč

Hromadné návštěvy je nutné ohlásit předem telefonicky.

Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy Zlíně se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města – budova č. 1. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století.

Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Patrně nejvzácnější je soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, velmi zajímavá je kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 posledním majitelem buchlovského panství, dále soubor afrických sandálů a velká sbírka obuvi z Indie. Nejpřitažlivějšími exponáty pro návštěvníka jsou opánky z peří pštrosa emu a lidských vlasů, které sloužily v centrální Austrálii k rituálním obřadům. Nejrozsáhlejší a patrně nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa. Sleduje vývoj výroby od vzniku továrny v roce 1894 až po rok 1945, kdy byl obuvnický komplex znárodněn.

Hrad Malenovice

kontakt: Luděk Bubeník
tel.: 577 103 379
e-mail: hrad.malenovice@seznam.cz

Malenovický hrad – jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu – leží jen 6 km od centra moderního Zlína. Byl založen ve 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. V následujících stoletích prošel několika přestavbami, které z původního gotického středověkého hradu vytvořily renesanční sídlo zámeckého typu, později ještě barokně upravené. Až do poloviny 20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní.

Část hradu je přístupná veřejnosti. Návštěvníci se mohou seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během návštěvní sezony se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní přestavení a vystoupení skupin historického šermu.

Stálé expozice

Hrady jihovýchodní Moravy

Šternerkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945

Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického a pohořelického panství za vlády jejich posledních majitelů.

Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Expozice umístěná v objektu hájenky před hradem v Malenovicích představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů dřeva, proutí a slámy – jako významnou součást tradiční lidové kultury. Expozice představuje nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i souhrn dovedností, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj existence. Součástí prohlídky expozice jsou prezentace videodokumentů zachycujících tradiční výrobní postupy.

otevřeno denně kromě pondělí
květen – srpen: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin
duben, říjen: sobota, neděle 10:00 – 16:00 hodin, úterý a pátek pouze objednané návštěvy
září: sobota, neděle 10:00 – 17:00 hodin, úterý a pátek pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu.

vstupné

 • dospělí 30,- Kč
 • studenti, důchodci 20,- Kč
 • děti od 6 do 15 let 15,- Kč
 • mateřské školy 5,- Kč
 • Rodinný pas 40,- Kč

Národní kulturní památník Ploština

kontakt: Vlastimil Húšť
tel.: 577 350 870, 732 380 535

V blízkosti Valašských Klobouk, mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice, je místo zvané Ploština, kde až do roku 1945 stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí.
19. dubna 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V 70. letech byla Ploština vyhlášena Národním kulturním památníkem. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na malém návrší nad osadou v roce 1975 k 30. výročí osvobození.

Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zvražděných pasekářů. Jeden z místních domků byl Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován pro muzejní účely.

expozice

Protifašistický odboj
Orientační běh – sport moderní doby

otevřeno denně kromě pondělí
květen – říjen: sobota, neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin a úterý – pátek jen pro objednané návštěvy

vstupné

 • dospělí 10,- Kč
 • děti, studenti, důchodci 5,- Kč

Ďalšia skvelá ponuka zájazdov a dovoleniek cez Zobor Travel.