Archiv Zlín

Erb ZlínZlínský kraj je vyznačován, jako kraj s velkým bohatstvím tradiční a současné místní kultury. Rozprostírá se na rozhraní Slovácka, Hané a Valašska a díky své poloze zastává kultura nepostradatelnou roli zejména v oblasti folklóru, dechových hudeb a lidových řemesel. Silné zastoupení z hlediska kultury nese také oblast hudby, zpěvu, tance, divadla a filmové tvorby.

Zlínský kraj je považován také za mimořádně bohatý kraj co do počtu památkových objektů z různých historických období od nejstaršího osídlení území z doby Velké Moravy přes středověké hrady, zámky, kaple, baziliky, kostely, budovy lidového stavitelství až po skvosty moderní baťovské funkcionalistické architektury první poloviny 20. století. Zlínský kraj patří mezi významnou religiózní oblast České republiky. Na území kraje se nachází velké množství sakrálních památek a poutních míst, mezi nejznámější a nejnavštěvovanější poutní místa patří např. Velehrad a Svatý Hostýn, který spojuje unikátní Cyrilometodějská poutní stezka.

Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které směrem k severu přecházejí v Javorníky a Moravsko Slezské Beskydy. Severu dominuje Hostýnsko Vsetínská hornatina. Největší řekou je Morava, k menším tokům patří Bečva, Senice, Olšava, Vlára či Dřevnice. Kraj je pozoruhodný rozmanitostí svých přírodních scenérií. Východní Morava je spektrem drsných horských hřebenů chráněné krajinné oblasti Beskydy s původními pralesovými porosty a výskytem vzácných živočichů i rostlin.Unikátní flórou proslula rovněž biosférická rezervace UNESCO v Bílých Karpatech, kde lze najít na sedm set rostlinných druhů, mezi nimiž vévodí vzácné orchideje vstavače. Zlínský kraj to jsou také léčivé prameny,  úrodná rovinatá Haná nebo rozlehlé vinice na prosluněných stráních Slovácka.

Populace je z velké části tvořena venkovským obyvatelstvem. V kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech. Expanze eshopu do rumunska.